campingregelement

 Camping regelement: 

Algemene regels:

·                Permanente bewoning van uw caravan is niet toegestaan.

·                Na 23.00u en op zon,-en feestdagen mag er geen geluidsoverlast van harde muziek, werkzaamheden e.d. plaatsvinden.

·                Uitbouw/aanbouw van de caravan mag alleen na overleg en uitdrukkelijke toestemming van ons.

·                Afscheidingen van de tuin mogen niet hoger dan 1.40 en dichte schuttingen zijn niet toegestaan. Overleg eerst met ons voordat u tot plaatsing overgaat.

·                Kappen van bomen of snoeien van grote takken van bomen is niet toegestaan. Hebt u overlast van een boom, kunt u dit aangeven bij Ronald.

·                In de winterperiode worden er bomen/struiken gekapt die een gevaar vormen of die te groot zijn geworden.

·                In geval van nood kunt u 24 uur bij ons aankloppen of een van onderstaande telefoonnummers bellen.

·                Telefoonnummer huisartsenpost, ziekenhuis e.d vindt u op het infobord naast de container. Hier vindt u ook allerlei folders.

·                Voor nieuws, info e.d kunt u ook op onze website terecht. 

 

Auto:

·                1 auto per caravan

·                Bezoek dient hun auto buiten de slagboom te parkeren. (Voor bezoek dat slecht ter been is, kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.)

·                Stapvoets rijden

·                Auto wassen is niet toegestaan.

·                Aanhangers, caravans, vouwwagens e.d. mogen niet bij de caravan gestald worden.

  

Afval:

·                 Huisvuil, glas en oud papier en plastic worden gescheiden ingezameld. ( zie afwijzer voor meer info)

·                Grof vuil dient uzelf af te voeren. Hebt u hier geen mogelijkheid toe, dan kunt u het tegen betaling en in overleg met Ronald  bij ons inleveren.

·                Tuinafval mag in geen geval in het bos gegooid worden, op straffe van een forse geldboete door de boswachter. U dient een eigen composthoop/bak te maken in de tuin voor blad en plantafval. of in overleg met Ronald op een van de aangewezen plekken neergooien. ( zie afvalwijzer)Grote takken kunt u in overleg met Ronald bij ons kwijt.

 

Elektra:

·                Houdt u met gebruik van elektrische apparaten rekening dat u een lagere voltage als thuis heeft.

·                Wasmachine, droger, afwasmachine, diepvriezer zijn niet toegestaan.

·                Stroomstoringen dient u altijd te melden. Het is ten strengste verboden om zelf aan de elektrakasten te komen.

·                Bij stroomstoringen veroorzaakt door ondeugdelijke installatie en /of overbelasting brengen wij E 2, = per keer in rekening.

 

 Water/afvoer

·         Uw caravan is aangesloten op een sceptictank/put. Alles wat u doorspoelt via wc of afvoer komt in de grond terecht. Het is daarom alleen toegestaan uw wc en afvoer met groene zeep of andere natuurlijke middelen te reinigen.

·         Als uw put vol is, kunt u dit bij ons aangegeven en tegen betaling laten legen.

 

Open vuur

·                     Vuurkorven, buitenkachels zijn toegestaan mits:

o   Rekening wordt gehouden met buren (rookontwikkeling, stankoverlast).

o   Droogte van de natuur. Bij twijfel eerst overleggen met Ronald

o   Kleine vuurtjes in een vuurkorf of buitenkacheltje, geen kampvuren en altijd een emmer water/brandblusser bij de hand.

·                Bij code rood (aangegeven met een rode vlag op het kantoor) absoluut geen open vuur, kolen barbecue of korf/kachel. Zelfs een sigaret kan nu een bosbrand tot gevolg hebben. Houdt daar rekening mee!!!!!

 

Huisdieren

·                Alle huisdieren zijn toegestaan, mits

1.    Honden aangelijnd zijn

2.    Buiten de camping uitgelaten worden

3.    Katten een belletje dragen ivm vogels

4.    Huisdieren geen overlast veroorzaken

 

Verkoop

·                Verkoop van de caravan geschiedt alleen na overleg met Ronald.

·                Bij verkoop van de caravan betaalt u 5% provisie over het verkoopbedrag.

·                Overdracht van de caravan vindt plaats na betaling van eindrekening nutsvoorzieningen, staangeld en provisie.

·                Bij verkoop van de caravan aan derden buiten de camping, dient u de plaats leeg en opgeruimd achter te laten. Eventuele opruimkosten worden in rekening gebracht.

 

Bezoekers

·               

·                Auto bezoekers buiten de slagboom parkeren

·                Verblijven anderen (familieleden) in uw caravan, dient u dit aan ons kenbaar te maken.

·                Verhuur van uw caravan aan derden is niet toegestaan.

 

Contract/Factuur:

·                U ontvangt uw factuur in de eerste 2 weken van januari. U kunt deze in twee termijnen voldoen. In de eerste termijn dient u de nutsvoorzieningen, toeristenbelasting en de helft van het staangeld te voldoen. De tweede helft van het staangeld dient voor de tweede termijn voldaan te zijn. Deze datum staat onderaan uw factuur vermeld.

·                Factuur dient overgemaakt te worden op een van de rekeningen van de camping.

·                De factuur dient tevens als contractverlenging van 1 jaar.

·                Opzegtermijn van het contract onzerzijds is 1/2 jaar.

·                Bij vragen/klachten over de rekening, kunt u contact opnemen met Wendy Kwist of een email sturen naar info@zwaluwenhof.nl.  

 

Dit reglement is bedoeld als leidraad in de omgang met elkaar. We vertrouwen erop dat u zelf de regels in acht neemt. Mocht u toch vragen/ klachten hebben, dan horen we die graag van u.

 

Bij storingen/ vragen kunt altijd bij ons terecht.

Aan het kantoor hangt een grote bel, als u daar belt, komen we naar u toe.

Mochten we niet aanwezig zijn, kunt u ook altijd bellen naar Ronald: 06 54375045 of Wendy: 06 21110239. Huisnummer: 0341-452141

Website: www.zwaluwenhof.nl

Email: info@zwaluwenhof.nl

 

 

 


 

 

print